Redacţia Revistei de Investigare a Criminalităţii
DIRECTOR
Prof. univ. dr. Costică Voicu


CONSILIUL ŞTIINŢIFIC


MAURICE PETIT
„Colegiul de Poliţie Bruxeles”
Prof. univ. dr. LIGIA NEGIER DORMONT
Universitatea Pantéon, Paris
NORBERT LEITNER
Rector Academia de Securitate din Viena
PETER LAMPLOT
Lector Academia de Securitate din Viena
Prof. univ. dr. ION DOGARU
Membru corespondent Academia Română
Prof. univ. dr. LAZĂR VLĂSCEANU
Universitatea Bucureşti
Prof. univ. dr. OVIDIU PREDESCU
Facultatea de drept Simion Bărnuţiu
Prof. univ. dr. ROMIŢĂ IUCU
Prorector Universitatea din Bucureşti
Prof. univ. dr. TEODOR FRUNZETI
Rector Universitatea Naţională de
Apărare „Carol I”
Prof. univ. dr. GHEORGHE TOMA
Prorector Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”
Prof. univ. dr. MIHAI BĂDESCU
Rector Academia de Poliţie „A.I.Cuza”
Prof. univ. dr. MARIAN PREDA
Universitatea Bucureşti
Conf. univ. dr. MIHAELA F. PRUNĂ
Decan la Facultatea de Drept, Universitatea Româno-Americană din Bucureşti
Chestor de Poliţie dr. PETRE TOBĂ
Inspector General al Inspectoratului General
al Poliţiei Române
Prof. univ. dr. FLORIN SANDU
Avocat, Baroul Bucureşti
Prof. univ. dr. NICOLETA DIACONU
Academia de Poliţie “A.I.Cuza”
Prof. univ. dr. VLAD BARBU
Academia de Poliție "A.I. CUZA"
Prof. univ. dr. IOAN DASCĂLU
Prof. univ. dr. ALEXANDRU BOROI Prof. univ. dr. GHEORGHE POPACOMITETUL DE REDACŢIE

Redactor şef
Prof. univ. dr. Ştefan Prună
Redactor Şef Adjunct
Conf. univ. dr. Laurenţiu Giurea
Secretar General de Redacţie
Conf. univ. dr. Marius Pantea


REDACTORI


Conf. univ. dr. Claudiu M. ŢUPULAN Conf. univ. dr. Gheorghe POPESCU
Conf. univ. dr. Nicolae GHINEA Dr. Dan BUCUR
Lect. univ. dr. Nelu NIŢĂ Lect. univ. dr. Ionuţ Andrei BARBU
Lect. univ. dr. Mihail P. MARCOCI Lect. univ. dr. Laura MAIEREAN
Lect. univ. dr. Ioan-Cosmin MIHAI Conf. univ. dr. Sergiu A. VASILE
Asist. univ. drd. Amalia NIŢU Lect. univ. dr. Cristian Eduard ŞTEFAN
Asist. univ. dr. Ileana CHERSAN Asist. univ. drd. Ligia STANCU

 
DIRECTOR

Prof.Univ.Dr. Costică VOICU
Curriculum Vitae
REDACTOR ŞEF

Prof.Univ.Dr. Ştefan PRUNĂ
Curriculum Vitae
 
       
 
Redactor Şef Adjunct

Conf.Univ.Dr. Laurenţiu GIUREA
Curriculum Vitae
Secretar General de Redacţie

Conf.Univ.Dr. Marius PANTEA
Curriculum Vitae
 
       

           Din consiliul ştiinţific al publicaţiei fac parte membri marcanţi din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, ai Asociaţiei Internaţionale a poliţiştilor (IPA) - Secţia Romānă, dar şi colaboratori externi, profesori īn cadrul Academiilor de Poliţie din Germania, Austria şi Belgia.


Web design & development: Ioan-Cosmin MIHAI Copyright © 2011 - Revista de Investigare a Criminalităţii